Renovatio Konserwacja Papieru Skóry i Porcelany Katarzyna Kimula

Pracownia konserwacji papieru i skóry jest rozszerzeniem działalności niewielkiej firmy rodzinnej powstałej w 1978 r.

Jej założycielka, Barbara Krzystowska (obecnie Gadaj) od ponad 30 lat zajmuje się naprawą dawnej porcelany, malarstwa i rzemiosła artystycznego, kontynuując tradycje ‘Gabinetu Naprawy Dzieł Sztuki’ mistrza Gracjana Lepianki, działającego w powojennej Warszawie. Katarzyna Kimula (Krzystowska) jest absolwentką wydziału Sztuk Pięknych, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, kierunku konserwacja i restauracja dzieł sztuki, specjalności konserwacja i restauracja papieru i skóry. Wcześniej studiowała dwa lata na wydziale konserwacji i restauracji dzieł sztuki na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, na specjalności konserwacja i restauracja starych druków i grafiki. W ramach pracy dyplomowej zrealizowała konserwację, liczącej 710 kart, księgi rękopiśmiennej, w której głównym problemem była korozja atramentów żelazowo-galusowych, zwana „wżerami atramentowymi”. Odbyła staż w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie.
W ramach Nocy Rzemiosła//Festiwalu Warsztatów Rzemieślniczych pracownia będzie otwarta dla zwiedzających 23.09 (sobota) w godzinach 12.00-22.00. Zapraszamy na interaktywne oprowadzanie, podczas którego usłyszycie krótką historię rodzinnej pracowni naprawy porcelany i przedmiotów artystycznych oraz zabytkowych. To opowieść o sprzętach, narzędziach przedmiotach znajdujących się w pracowni.
Interaktywne oprowadzanie: 23 IX w godz. 17.00-22.00
adres pracowni: ul. Kickiego 2 lok. 3