PraRzemka

Pracownia Rzemieślnicza (PraRzemka) w Muzeum Pragi istnieje od 2019 roku.

To reinterpretacja tradycyjnych miejsc pracy rzemieślników. Aspekt wystawienniczy jest w niej równie ważny, co funkcjonalne urządzenie pozwalające na prowadzenie szkoleń i warsztatów. Znaczną część wyposażenia Pracowni stanowią narzędzia i maszyny przekazane przez praskich i warszawskich rzemieślników: krawców, kaletników, rymarzy, szewców, rękawiczników czy modystek.
Na warsztatach w Pracowni doświadczeni mistrzowie przekazują technik i umiejętności chętnym osobom, w tym adeptom rzemiosła i pasjonatom. Odbywały się tu warsztaty w cyklach Szkoła Fachów; Zielone rzemiosło, Warsztat Rzemieślniczki. W 2023 kontynuowane są zajęcia z cyklu Otwarta Pracownia Kaletnicza, Manufaktura Szewska, Kaletnicze innowacje.
Wystrój PraRzemki to wspólne dzieło Katarzyny Chudyńskiej-Szuchnik, kuratorki cyklu Wykonane na prawym brzegu Rzemieślnicy i programu Projektowanie z rzemiosłem oraz projektantki Eweliny Czaplickiej-Ruduchy, zaangażowanej w program Projektowanie z rzemiosłem, jak również autorki koncepcji plastycznej nowego miejsca.

Autorka zdjęć - Grażyna Kułakowska Muzeum Warszawy.
Warsztaty w Pracowni Rzemieślniczej PraRzemce odbywają się dzięki wsparciu finansowemu m.st. Warszawy w ramach realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych.