OCHRA CERAMIKA

Pracownia Anny Czarnockiej-Nakrewicz działa od wielu lat na Starym Żoliborzu. Powstaje w niej ceramika artystyczna i  użytkowa z dużym udziałem koła garncarskiego. 

Na piętrze nad pracownią znajduje się galeria prac. W Ochrze można doświadczyć pełnego procesu ceramicznego zapisując się na warsztaty. Zapraszam w odwiedziny i jeśli tylko okoliczności pozwolą, na spróbowanie pracy przy kole garncarskim.

www.ochra.com.pl
Instagram : @ochra.ceramika
Ul. Dygasińskiego 42
01-603 Warszawa
Stary Żoliborz