PraRzemka

Pracownia Rzemieślnicza w Muzeum Pragi to reinterpretacja tradycyjnych miejsc pracy rzemieślników. 

Aspekt wystawienniczy jest w niej równie ważny, co funkcjonalne urządzenie pozwalające na prowadzenie szkoleń i warsztatów. Celem jest możliwość przekazywania technik i umiejętności przez doświadczonych mistrzów adeptom rzemiosła w cyklu Szkoła Fachów; popularyzacja pracy ręcznej i wytwórczej poprzez warsztaty oraz promowanie zrównoważonego projektowania w cyklu Zielone rzemiosło.
PraRzemka to wspólne dzieło Katarzyny Chudyńskiej-Szuchnik, kuratorki cyklu Wykonane na prawym brzegu Rzemieślnicy i programu Projektowanie z rzemiosłem oraz projektantki Eweliny Czaplickiej-Ruduchy, zaangażowanej w program Projektowanie z rzemiosłem jak również autorki koncepcji plastycznej nowego miejsca.

Autorka zdjęć - Grażyna Kułakowska Muzeum Warszawy.